روزهای زوج بین ساعات ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ با هماهنگی قبلی
نوبت دهی تنها و تنها با ارسال پیام در واتساپ به شماره ۰۹۳۷۱۵۰۸۰۰۶
۰۹۳۷۱۵۰۸۰۰۶ - 021۴۴۰۱۶۶۰۴ - 021۴۴۰۵۱۴۱۳

هیدرودرمی

در این روش با استفاده از دستگاهی به همین نام و مصرف موادی آبرسان مانند ژل های هیدرودرمی با ایجاد نوعی جریان الکتریکی بسیار ضعیف، ماده ی آبرسان با بیشترین میزان ممکن به خورد پوست می رود و در ایجاد طراوت و تازگی آن بسیار مفید خواهد بود...