روزهای زوج بین ساعات ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ با هماهنگی قبلی
نوبت دهی تنها و تنها با ارسال پیام در واتساپ به شماره ۰۹۳۷۱۵۰۸۰۰۶
۰۹۳۷۱۵۰۸۰۰۶ - 021۴۴۰۱۶۶۰۴ - 021۴۴۰۵۱۴۱۳

نوبت دهی

از ما وقت بگیرید

رزرو وقت آزمایشگاه شما

سامانه رزرو

انتخاب زمان
یکشنبه

1401/07/17

دوشنبه

1401/07/18

چهارشنبه

1401/07/13

پنجشنبه

1401/07/14

جمعه

1401/07/15

شنبه

1401/07/16